Nieruchomości

Portfel nieruchomości jest budowany w oparciu o przyjętą strategię inwestycyjną. Wybór nieruchomości poparty jest szczegółowymi i kompleksowymi analizami, ograniczającymi ryzyko inwestycyjne i pozwalającymi na zrealizowanie założonej stopy zwrotu z inwestycji.

Każda nieruchomość jest inna i sztywne schematy nie są możliwe do zastosowania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz niekonwencjonalne metody rozwiązywania istniejących problemów prawnych nieruchomości. Profesjonalizm oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów umożliwiają nam podejmowanie różnorodnych wyzwań, zarówno tych mniej skomplikowanych jak i bardzo złożonych, obciążonych wysokim ryzkiem inwestycyjnym. Każde przedsięwzięcie inwestycyjne , nawet to z pozoru najłatwiejsze wiąże się z budową indywidualnej strategii inwestycyjnej.

Decyzje podejmowane przy inwestowaniu w nieruchomości tworzących nasz portfel opierają się na wielopoziomowych analizach, uwzględniających zarówno aspekty finansowe, podatkowe, prawne, jak i możliwości wykorzystania nieruchomości. Podstawą działania jest utrzymanie maksymalnie wysokiego progu bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Profesjonalne zarządzanie procesem inwestycyjnym, monitorowanie efektów i otoczenia inwestycji, pozwala na ciągłą weryfikację i dostosowywanie przyjętych zamierzeń inwestycyjnych.

W portfelu nieruchomości , zlokalizowanych na terenie całej Polski znajdują się:

• grunty rolne,

• tereny inwestycyjne,

• kamienice,

• lokale handlowe i usługowe.