Doradztwo

Dzisiejsza rzeczywistość rynkowa charakteryzuje się niezwykle dużą dynamiką, a zatem sektor nieruchomości będący jej częścią również podlega wielu dynamicznym procesom. Podejmując decyzje inwestycyjne w ramach bezpośrednich inwestycji w nieruchomości, należy brać pod uwagę szerokie spektrum czynników i uwarunkowań zarówno w ujęciu makroekonomicznym, jak i biorąc pod uwagę specyfikę każdej indywidualnej nieruchomości. Różnorodność i złożoność nieruchomości powoduje, że nie można wybrać trafnego i najbardziej efektywnego rozwiązania, bazując na utartych schematach. Podstawą działania jest elastyczność oraz świadomość specyfiki rynku nieruchomości oraz samej nieruchomości, jako przedmiotu inwestowania.

Oferujemy inwestorom pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz realizacji procesu inwestycyjnego w ramach rynku nieruchomości. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, sprawdzonych schematach działania i możliwości ich dostosowywania do indywidualnych potrzeb, mamy możliwość wspierania na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Zaangażowanie i zaufanie są podstawą naszych relacji z inwestorami. Każdego traktujemy indywidualnie i dlatego możemy zaproponować dostosowane do potrzeb inwestora rozwiązania oraz podstawy współpracy. Każdy inwestor może otrzymać od nas opinię dotyczącą zasadności realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, bazującą na danej sytuacji finansowej i prawnej.

Doradztwo obejmuje w szczególności:

• analizy atrakcyjności poszczególnych sektorów rynku nieruchomości;

• analizy lokalizacji nieruchomości;

• przeprowadzenie procesu due diligence nieruchomości;

• przygotowanie strategii działania;

• przeprowadzenie analizy SWOT nieruchomości, identyfikację kluczowych ryzyk;

• analizę finansowo-ekonomiczną, obejmującą badanie poszczególnych projektów oraz ich opłacalności;

• negocjacje warunków zakupu nieruchomości.