O nas

Jesteśmy dynamiczną spółką inwestującą w nieruchomości na terenie całej Polski. Angażując kapitał udziałowców bazujemy na wiedzy eksperckiej i wieloletnim doświadczeniu osób tworzących naszą firmę. Realizowana przez nas strategia inwestycyjna oparta jest na bezpośrednich inwestycjach w ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości.

Punkt ciężkości naszych inwestycji spoczywa na nieruchomościach z problemami prawnymi, które dzięki współpracy z siecią wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz własnym doświadczeniem, doskonale potrafimy rozwiązywać.

Inwestycje obarczone są stosunkowo dużym ryzkiem, a jednocześnie umożliwiają osiągnięcie wysokich stóp zwrotu.

Drugim obszarem działania są grunty rolne oraz tereny inwestycyjne. Poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynkowych możemy uzyskać wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Głównym celem inwestycji jest wzrost wartości nieruchomości w długim okresie. Jest to możliwe dzięki działaniom, zmierzającym do usunięcia

istniejących wad prawnych oraz zmieniających funkcje i przeznaczenie nieruchomości.

Najważniejsza dla nas jest elastyczność podejmowanych decyzji i możliwość ciągłego dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia.

Doświadczenie, zaangażowanie i potencjał osób tworzących naszą firmę sprawiają, że jesteśmy inwestorem, który gwarantuje wysoką jakość współpracy i skutecznie ogranicza ryzyko inwestycyjne.